Type V

 

type_v_img02.gif v타입적용.jpg
pdf_01.gif video_v.gif

 

 

 

  • 적용

  - 기계자체의 방진.

  - 외부진동, 충격을 흡수하여 설치기계와 설비보호.

  - 분쇄하는 플랜트.콤푸레샤.펌프. 회전식컨버터. Mills

  - 발전기, 크레인,트랙지지대 등에 적용됨.

 

C-_라우텍-홈페이지_Type-v_type_v_img02888.jpg             그림2.png

 

 

MODEL

동작하중범위[N]

X-AND Z-방향

최대허용하중 [N] 고유진동수[Hz] 무게[kg]
Y-방향
V-18 600-1600 160 15-25  
V-27 1300-3000 300 20-28  
V-39 2600-5000 500 12-24  

 

    * 현장여건에 따라  치수 변경가능함

 

 

Anti Vibration Mountings Type V

 

 

V-PDF-도면.jpg

 

Model G A Un-loaded A Max-loaded B C D E ØF H J K L N

V18

(U Type)

300-1200 65 52 105 66 12.5 80 10 110.5 3 5.5 31 75

V27

(U Type)

1000-2000 90 73 140 75 15 110 12 1458 3.2 8 46.5 90

V39

(U Type)

1850-3600 120 95 175 108 17.5 140 15 182 4 7 63.5 125

V50

(U Type)

5500-9000 165 134 220 122 25 170 18 232 12 12 82.5 143

 

    * 현장여건에 따라  치수 변경가능함

 

설치방법

 

 

V-PDF-도면2.jpg

 

V-PDF9.jpg

 

로그인

로그인폼

로그인 유지